FÖRELÄSARE GENOM ÅREN

På denna sida finns samtliga föreläsare från de tidigare Digikultkonferenserna, ordnade alfabetiskt.

Benedikt Alexander – Kulturmiljö och laserskanning – Människans spår i landskapet – Digikult 2013

Juha Alskog – Invigning – Digikult 2013

Lars Amréus – Hur ska kulturarvsinstitutionerna möta den digitala utmaningen? – Digikult 2015

Jonas Andersson – Samarbete för tillgänglighet – Digikult 2014

Hilda Androls – Libris för folkbiblioteken! – mot en nationell katalog – Digikult 2013

Jane Audas – Wellcome Collection’s Digital Stories – why, how and what the audience said – Digikult 2016

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister – Kulturarv och kulturpolitik – Digikult 2015

Christian Bajomi – Kulturarv från byrålåda till Europeana – Digikult 2014

Johanna Berg – Vad ska vi göra med juridiken? – Digikult 2014

Johanna Berg – Digisam – Digikult 2015

Johan Bålman – Lagliga e-tjänster – Digikult 2014

Malin Blomqvist – Digital arkeologisk process – någon ordning får det vara! – Digikult 2013

Ulf Bodin – KulturNav — en öppen plattform för gemensam kulturarvsterminologi och auktoriteter – Digikult 2014

Filippa Bohlin – Prisma Västra Götaland – tillsammans berättar vi om 150 års samhällsutveckling – Digikult 2016

David Brodin – Game Over, Play again? Om bevarande av datorspel på Kungliga biblioteket – Digikult 2015

Anders Brun – Storskalig datautvinning från historiska handskrivna texter – Digikult 2015

Svein-Arne Brygfjeld – Bokhylla.no – fra idé til suksess – Digikult 2013

Lars Bäckström – Invigning – Digikult 2013

Lars Bäckström – Invigningstal – Digikult 2015

Ulla Bøgvad Kejser – Modelling the cost and benefits of digital cultural heritage – Digikult 2016

Carina Carlsson – Prisma Västra Götaland – tillsammans berättar vi om 150 års samhällsutveckling – Digikult 2016

John Coburn – Reimagining Museum Collections – Digikult 2015

Pär Connelid – Historiska kartor i kulturmiljövården: historisk-geografens perspektiv – Digikult 2014

Calle Eklund – Wikipedia och QR-koder för hembygd och turism – Digikult 2016

Stefan Ekman – Vårt kulturarv som digitala forskningsdata – Digikult 2013

Margarita Feldman – Ericsson – kulturarv på kommersiella villkor – Digikult 2014

Per Furberg – Lagliga e-tjänster – Digikult 2014

Staffan Gerlöw – Lustfyllt lärande med KulTur – en quiz med film från tvåhundra kulturarvsplatser som verktyg i skolundervisningen – Digikult 2016

Lennart Guldbrandsson – Wikipedia och kulturarvet – Digikult 2013

Lennart Guldbrandsson – Wiki Loves Monuments/Public Art — om världens största fototävlingar – Digikult 2014

Sanja Halling – Digitala utställningar – vad innebär det? – Digikult 2015

Mikael Hammerman – Samarbete för tillgänglighet – Digikult 2014

Kajsa Hartig – Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten – Digikult 2013

Kajsa Hartig – Digital insamling, dokumentation och förmedling av berättelser från människor på flykt – Digikult 2016

Kajsa Hedström – filmarkivet.se – 100 år i rörlig bild – Digikult 2015

Örjan Hellström – Digidel 2013 – en kampanj för digital delaktighet – Digikult 2013

Mats Herklint – Avslutning – Digikult 2013

Thomas Hillman – Från sälar till selfies: Vilken roll har mobilt foto och sociala medier bland dagens museibesökare? – Digikult 2016

Sidsel Hindal – Hvordan gi enklere tilgang  til sammenstilte data? Konkrete løsninger og tanker om fremtiden – Digikult 2016

Petter Holm – När det värsta händer – Digikult 2014

Christer Holmgren – Invigning – Digikult 2014

Stefan Högberg – Över minnesmuren – Digikult 2013

Camilla Johansson – Game Over, Play again? Om bevarande av datorspel på Kungliga biblioteket – Digikult 2015

Håvard Johansen – Hvordan gi enklere tilgang  til sammenstilte data? Konkrete løsninger og tanker om fremtiden – Digikult 2016

Magnus Johansson – Hur gör vi vår gemensamma data mer tillgänglig? – Digikult 2016

Sverker Johansson – Kunskapens miljonprogram – från arkivdata till wikipediaartiklar – Digikult 2015

Torsten Johansson – Gamla dagstidningar i nytt format – Digikult 2016

Suzanne de Jong-Kole – The Natural History Production Line – Digikult 2015

Björn Jordell – Kulturarvet bevaras för att användas – Digikult 2016

Trineke Kamerling – Open, open, open – Digikult 2016

Linnéa Karlberg Lundin – Digitala utställningar i praktiken – Digikult 2015

Karin Karlsson – Naturforskaren – gränsöverskridande information om Nordisk-Baltiska arter – Digikult 2014

Tord Klafver – Samordnad fornminnesinformation ger effektivare samhällsbyggande – Digikult 2015

Mathias Klang – Upphovsrätt – Digikult 2013

Peter Krantz – Öppna länkade data – vad är det och varför ska du göra det? – Digikult 2013

Rolf Källman – Ett digitalare kulturarv – presentation av Digisams slutrapport – Digikult 2016

Wilhelm Lagercrantz – Hur gör vi vår gemensamma data mer tillgänglig? – Digikult 2016

Boel Larsson – Leveransplikt för elektroniskt material — vi kan inte samla allt – Digikult 2014

Lena Leigert – Sociala medier – Digikult 2013

Cecilia Lindhé – Humaniora, digitalisering och kulturarvets olika gränssnitt – Digikult 2016

Birgitta Losman – Invigning – Digikult 2013

Mahendra Mahey – Inspiration and Lessons from British Library Labs – Digikult 2016

Mats Malm – Litteraturbanken.se – svensk skönlitteratur på nätet – Digikult 2013

Lina Marklund – Kulturarv från byrålåda till Europeana – Digikult 2014

Anders Mildner – Våga använd den kollektiva kunskapen – om Popstad Lund, delaktighet och att bygga utställningar kollektivt – Digikult 2015

Karin Nilsson – Öppet bildarkiv – Digikult 2013

Karin Nilsson – Välkommen till Digikult – Digikult 2015

Stefan Nilsson – Ett stadsarkiv på webben – foton och dokument i var mans dator – Digikult 2014

Perallan Orrbeck – Invigning och inledning – Digikult 2016

Geer Oskam – Europeana, open data and end user engagement – Digikult 2013

Karolina Palmér – FramtidsFrön på Göteborgs Stadsmuseum – Digikult 2014

Lydia Pintscher – Wikidata: Giving more people more access to more knowledge – Digikult 2016

Sven Rentzhog – Digitalt ekosystem för museer – vision och målbild samt exempel på tillämpning – Digikult 2015

Britta Roos – Utvecklade handläggarprocesser inom Kulturmiljöområdet – Digikult 2013

Anna Rosengren – Välkommen till Göteborg – Digikult 2015

Andreas Sandlund – Prisma Västra Götaland – tillsammans berättar vi om 150 års samhällsutveckling – Digikult 2016

Anne Scherman – Digital Forensics – är det nåt för oss? – Digikult 2015

Jason Scott – Schrödinger’s Hard Drive: Everything is Saved Forever, Except Where it is Utterly Lost – Digikult 2015

Fredrik Skott – Nätpublicering som kulturarvsproduktion – Digikult 2016

Erik Siira – OAIS i praktiken – Digikult 2013

Pelle Snickars – Digitala modeller – Digikult 2016

Steven Stegers – Digital innovation in the field of history education – Digikult 2015

Eva Stengård – Invigning – Digikult 2013

Henrik Summanen – K-Samsök – digital infrastruktur – Digikult 2013

Carin Sävetun – FramtidsFrön på Göteborgs Stadsmuseum – Digikult 2014

Anders Söderbäck – Digitalisering mot lagen – Digikult 2014

Britta Söderqvist – Inledning – Digikult 2016

Riitta Tegelberg – Outsourcing High-Performance Digitisation to Service Centers – Finnish Style – Digikult 2014

Clas Tollin – Att koordinera historien – Digikult 2016

Irene Tostar – Vägen till ett öppet TV-arkiv – Digikult 2014

Anna Troberg – Invigning – Digikult 2014

Anna Troberg – Målet mellan BUS och Wikimedia Sverige – Digikult 2016

Alexandra Weilenmann – Från sälar till selfies: Vilken roll har mobilt foto och sociala medier bland dagens museibesökare? – Digikult 2016

Helena Wessman – Digitaliseringen av en nationalorkester – Digikult 2014